Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 22.07.2017 11:41:56 

Mateřské centrum ( CPR ) Benjamínek o.s.

Ukončené

UKONČENÉ PROJEKTY:

I VY JSTE V TOM I. www.ivyjstevtom.ic.cz

I VY JSTE V TOM II. www.ivyjstevtom.ic.cz

ŽIVOTEM BEZ PPP  www.zivotembezppp.websnadno.cz

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT 5P http://5p.jakomodelka.cz

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert  v rámci pilotní výzvy grantového programu Zdravá Pětka     a 

 

Dětský svět od A do Zet

 

Cílem projektu realizovaného v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 je rozvoj sociálních a kulturních dovedností, jazykových znalostí a podpora zdravého životního stylu rodičů na rodičovské dovolené a dětí ve věku 2 – 6 let (cca 130 osob). Projekt navazuje na již realizované aktivity v rámci projektů Poznáváme svůj svět I., II. z let 2010-11 a Poznávat svět nás baví I., II. " z let 2011-12, zároveň nadále vycházíme z poptávky rodičů na RD a na aktuální dění. Pravidelná setkávání dětí s přítomností i bez přítomnosti rodičů budou poskytovat prostor pro rozvoj sociálních a kulturních dovedností, taktéž se během nich budou děti zdokonalovat v mateřštině. Prostor bude dán také podpoře zdravého životního stylu dětí a rodičů na RD a péči o zdraví komplexně. Velice se nám osvědčila spolupráce se seniory v rámci mezigeneračního soužití.

 

Projekt je podpořen z finančního rozpočtu Plzeňkého kraje.

 

 Benjamínkova hudební akademie

 

Základní ideou projektu zaměřeného na děti ve věku od 3 do 6 let je vytvořit přátelské a zábavné  prostředí s kvalitními hudebními podněty a představit dětem nezměrné možnosti hudebního vyjádření. V raném věku chceme děti inspirovat k citlivému a sebevědomému hudebnímu projevu. Dílčím cílem projektu je podpořit a rozvíjet případný talent u dětí, které s ohledem na svůj věk ještě nemohou být přijaty do státem zřizovaných institucí.

Hudebně výchovný projekt je určený především k přiblížení hudby s rozvojem pohybových, jazykových, výtvarných, dramatických a sociálních dovedností. Kurzy  jsou určeny pro děti od tří do šesti let. Jádrem programu je tedy hudební edukace dětí podle specifické metodiky jednotlivých lektorů.

Pro děti ve věku 3 – 4 roky je typický rozvoj verbální komunikace. Dítě dává zřetelně najevo své potřeby a názory.  Je tedy vhodné podporovat v tomto období zpěv, hru na rytmické nástroje, poznávání orchestrálních  nástrojů, malování si, tancování. Dětská spontánnost a tvořivost je základem pro další rozvoj.

Skrze hru, tanec, originální hudební a didaktické pomůcky, poslech, hudební nástroje, hudební nauku a relaxaci se v kurzu stává hudební svět dětem velmi blízkým. A pokud rodiče poznají, že jejich ratolesti tento svět okouzluje, je pro ně pak snazší vybrat volnočasovou aktivitu při povinné školní docházce.

Ochutnávku pro případné zájemce o účast v celém projektu připravila ve spolupráci s naším MC paní Ludmila Nopová. Na Velký pátek proběhne „Hodina zpěvu s Liduškou“.  Na ni naváže letní intenzívní týdenní hudební školička, na které přislíbili účast členové regionální kapely Zrcadla (bicí, piáno), paní Marta Skarlandtová (hlas, řeč), majitel místního nahrávacího studia. Během září – prosince budou moci zájemci pravidelně navštěvovat víkendové kurzy podporující zájem o hru na hudební nástroj, zpěv, taneční - pohybové aktivity, dramatické vyjádření, terapeutické využití hudby v denním životě a k relaxaci

Projekt je podpořen z finančního rozpočtu Plzeňkého kraje.

 

 

 

Dětství bez úrazu 2014

 

Projekt „Dětství bez úrazu 2014“ si klade za cíl zábavnou formou edukovat děti mladšího školního věku, jejich rodiče a rodiče na RD o nebezpečí, kterým jsou dennodenně vystaveni. V roce 2011 byl MC Benjamínek projekt realizovalo v mnoha institucích (ZŠ, MC, ZŠ,..) Plzeňského kraje a setkal se      s velmi kladným ohlasem. Úrazy, které vznikají z nepozornosti, ale mnohdy také z neznalosti, mají často fatální následky.

Ve spolupráci s místními složkami a institucemi (policií, pediatry, sociálními pracovníky,  mateřskými a základními školami) bychom chtěli poskytnout cenné informace, jak těmto nebezpečným situacím předcházet. Pod vedením zkušených profesionálů se děti i rodiče naučí předcházet úrazům v přírodě, ve školce/škole, ale i v domácím prostředí. V rámci besed s Policií ČR uvedeme na pravou míru některá tvrzení (např. že „na každém pískovišti nejsou použité jehly, ale kdybyste ji náhodou našli,… “  ….), naučíme se bezpečně přecházet silnici s kočárkem, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků, … Se zdravotnicí pak správné poskytnutí první pomoci včetně resuscitace. Poskytneme informační materiály.

Projekt je podpořen z finančního rozpočtu Města Domažlice.

POZNÁVAT SVĚT NÁS BAVÍ  II.

 

Doba realizace projektu: od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012

 

Projekt navazuje na již realizované aktivity v rámci projektů „Poznáváme svůj svět“ z roku 2010 a „Poznávat svět nás baví" z roku 2011, zároveň vycházíme z poptávky rodičů na RD a na aktuální dění. Pravidelná setkávání dětí s přítomností i bez přítomnosti rodičů budou poskytovat prostor pro rozvoj sociálních a kulturních dovedností, taktéž se během nich budou děti zdokonalovat v mateřštině. Prostor bude dán také podpoře zdravého životního stylu dětí a rodičů na RD a péči o zdraví komplexně. Zaměřit se chceme také na mezigenerační soužití.
 
 
 
Projekt je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje
  
 

 

Více viz. http://mcbenjaminek.websnadno.cz/Aktuality.html  nebo http://mcbenjaminek.websnadno.cz/Prevence-patologickych-jevu.html .

 

 

DAROVAT KREV NEBOLÍ !

 

Doba realizace projektu: od 1. 4. 2012 do 31. 8. 2012

 

Obsahem projektu je motivační program směřující k získání dobrovolných dárců krve z řad mladé generace, budoucích i stávajících rodičů.

Klademe si za cíl oslovit širokou veřejnost, a to především generační vrstvu mladých lidí ve věku 18-30 let,         z nichž by bylo možno získat kvalitní nové dárce k doplnění stálého registru dárců zdravými jedinci s dostatečně vysokým zdravotním uvědoměním.

Za účasti studentů druhého a třetího ročníku SZŠ Domažlice, členů OS ČČK Domažlice a zástupců Banky pupečníkové krve informovat o možnostech a výhodách bezplatného dárcovství krve včetně pupečníkové.

         Každý Čech dostane během svého života průměrně 5x krevní transfúzi a 14x lék vyrobený z krve. Darovaná krev slouží k doplnění objemu krve  pacienta při její ztrátě – a je tak často rozhodující pro záchranu pacientova života. Počet bezpříspěvkových dárců krve v Česku však dlouhodobě klesá a noví k odběrům nepřicházejí.  

Dle WHO pro dostatečné zásobování regionu krví je zapotřebí, aby alespoň 4 % populace byly evidovány ve stálém registru dobrovolných-bezpříspěvkových dárců krve.

Našimi členy jsou stávající a budoucí rodiče, kteří poznávají radost z nového života a představa  jeho ztráty či ohrožení je nejhrůznějším snem. Maminky mají možnost při porodu darovat pupečníkovou krev, avšak mnohé z nich se nechají zmást lobbismem marketingových firem a za její bezúčelné dárcovství a uchování platí vysoké sumy.

Projekt je určen široké veřejnosti v Domažlicích a okolí. Informační kampaň proběhne v regionálních médiích, na webových stránkách MC (CPR) Benjamínek, o.s., města Domažlice, zainteresovaných škol a institucí.

 

       Projekt je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje
 
 
 
 
  

 

POZNÁVÁME SVŮJ SVĚT
 
Cílem projektu, který byl realizován v období od 1. 9. do 31. 12. 2010 byl rozvoj sociálních a kulturních dovedností, jazykových znalostí a podpora zdravého životního stylu dětí ve věku 4 – 12 let.
 
Mezi sociální dovednosti patřilo setkávání se v malých skupinkách s vrstevníky, kde je nutné naučit se toleranci, schopnosti komunikovat s okolím, pochopit pravidla skupiny, …
 
O kulturní a jazykové znalosti se lektoři snažili vzbudit u dětí zájem hravou a zábavnou formou. Zájemci se zdokonalovali ve čtení a pochopení obsahu textu v mateřském jazyce v rámci programu „Knihovnička poznání“. Kromě češtiny se děti setkaly i s angličtinou a němčinou pod vedením lektorek cizích jazyků.
Součástí projektu byla literární soutěž pro děti a rodiče, kdy z nejkvalitnějších příspěvků vzniklo CD pohádek „Benjamínkovy pohádky nejen na dobrou noc“. To bylo zdarma poskytnuto dětským oddělením v nemocnicích Plzeňského kraje, dětským domovům a mateřským centrům v kraji.
 
Neopomněli jsme ani téma zdravého životního stylu. S odbornicí na zdravou výživu se děti naučily základům plnohodnotné stravy, porozuměly tomu, jak sestavit zdravý a chutný týdenní jídelníček, vštípily si zdravé stravovací návyky s důrazem na aktivní trávení volného času. Výstupem byl projektový den na náměstí Míru v Domažlicích, kde široká veřejnost byla seznámena s pravidly zdravého stravování, byla jim přiblížena problematika nezdravých stravovacích návyků často vyúsťujících v poruchy příjmu potravy.
 
 
  Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje a Města Domažlice
 
 
 
 
 

BENJAMÍNKOVY CHODSKÉ VELIKONOCE

Doba realizace projektu: 3. DUBNA 2010

 

Cíl projektu: Oživení tradic Svátků jara na Chodsku.

 

Benjamínkovy chodské velikonoce mají několikaletou tradici. První setkání jsme uskutečnili v komorním prostředí v prostorách bývalé diskotéky Safari v roce 2006. Programem tehdy provázel pan Milan Černaj (kytarista kapely Zvláštný škola), o hudební produkci se staral DJ Míra. Tehdejší účast rodičů s dětmi a jejich ohlasy nás navnadily nepolevit.

Toto se nám – realizátorům – i nadále daří díky podpoře finanční, ale hlavně díky účasti rodičů s dětmi.

Pro rok 2010 jsme si jako místo konání akce vybrali Domažlice. Už proto, že MC (CPR) Benjamínek, o.s. je organizací se sídlem zde, ale také proto, že místní děti se nesetkávají s krojovanými tak často, jako děti vesnické.

Avšak protože se nám nepodařilo získat dostatečnou finanční podporu, rozhodli jsme se pro intimnější prostředí než bylo původně plánované MKS Domažlice.

Jarní setkání se uskutečnilo v prostorách Komenského 4 a zúčastnilo se jej na 20 rodičů a 36 dětí. Přišli krojovaní i bez krojů, učili jsme se plést pomlázky, malovat kraslice, zadělávat domácí mazance, otloukat píšťalku z vrbového proutku – zkrátka vše, co k Velikonocům patří.

 
 Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Města Domažlice
 
 
 
 
"OPĚT VE FORMĚ"
 
Projekt má podobu tříměsíčního intenzivního setkávání s odborníky na výživu a sportovními a kondičními specialisty. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 15 let a budoucí i stávající rodiče, kteří se naučí, jak předcházet patologii nejen v jídelním chování –mj. díky informacím o zdravém stravování, ale především bude důraz kladen na pohybové aktivity a komplexně aktivní trávení volného času.
Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu dětí ve věku od 3 do 15 let a budoucích i stávajících rodičů, předcházení nezdravým stravovacím návykům a podpora pohybových aktivit, prevence patologických jevů a civilizačních chorob.
Veškeré aktivity projektu jsou připravovány ve spolupráci se Sportovním centrem RODEO, lektorkami preventivních aktivit, odborníky na výživu a dětskou psychiku.
Program PRO VĚKOVOU KATEGORII 3 – 6 LET je přizpůsoben vývoji dítěte. Kolem 3. roku dítě získává dostatečný cit pro rovnováhu a učí se rozkládat tělesnou hmotnost. V tomto věkovém rozmezí je důležité rychlé střídání různých pohybových aktivit. Na nácvik rovnováhy a koordinace pohybů budou využívána konkrétní cvičení a soutěže s cílem děti motivovat k dalším činnostem doma.
PRO VĚKOVOU KATEGORII 7 – 12 LET:  Děti v tomto období přikládají fyzické zdatnosti velký význam, navzájem se podle tohoto hlediska srovnávají. Zvyšuje se také vytrvalost, ale zároveň se může začít objevovat první jednostranné přetěžování těla, proto je již v tomto věku dobré zařadit protahovací a lehce rehabilitační cvičení. Naučíme děti, jak začít s posilováním svalstva s vlastní vahou těla – naučí se kliky, sedy - lehy, dřepy, slalomové běhy, kotrmelce atd. Nejdůležitější je rozmanitost a rychlé střídání různých pohybů. Okusíme se je motivovat k vytrvalostním sportům, vše stále formu hry. Zvýšenou pozornost také budeme věnovat tělesné hmotnosti dětí. Pokud totiž začnou přibírat v tomto věku, případně již mají nadváhu, prvním krokem k úpravě hmotnosti by mělo být právě větší množství pohybu.
VĚKOVÁ KATEGORIE 13 – 15 LET (starší školní věk) – v tomto období probíhá puberta spojená s velmi rychlým růstem, mění se utváření těla, zvyšuje se svalová síla, ale nezvyšuje se pevnost šlach a vazů, dozrávají kosti. Díky těmto zásadním změnám se toto období z hlediska pohybové aktivity hodnotí jako velmi kritické. V tomto období klesá autorita rodičů a trenérů a naopak se zvyšuje vliv vrstevníků, proto je velmi důležité udržet děti u sportování i pro zábavu. Program pro tuto cílovou skupinu se tedy bude skládat ze sportovních aktivit a z edukace pomocí filmů s tématikou problematiky stravování, nezdravých životních návyků a s tematikou sportovní, kdy po každém z nich bude následovat beseda s odborníkem na dané téma.
Dospělí mají zásadní vliv na pohybový rozvoj a výchovu dítěte. Ve věku 6 až 10 let se začíná projevovat sklon k sedavé a pasivní zábavě jako je sledování televize, počítačové hry, případně potřeba více se učit. Proto by právě rodiče měli dohlédnout, aby dítě mělo dostatečnou sportovní a pohybovou aktivitu, která kompenzuje sezení ve škole, u počítače atd. 
Program PRO RODIČE klade za cíl edukovat zájemce o vhodných aktivitách, důležitosti zapojení celé rodiny a také o možných rizicích nevhodných a nesprávně prováděných sportovních a volnočasových činnostech.
 
   Projekt je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje
 
a byl realizován v období od 11. února do 15. května 2011. 
 
 
 
 
 
 
DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZU
 

Projekt „Dětství bez úrazu“ si klade za cíl zábavnou formou edukovat děti mladšího školního věku, jejich rodiče a rodiče na RD o nebezpečí, kterým jsou dennodenně vystaveni. Úrazy, které vznikají z nepozornosti, ale mnohdy také z neznalosti, mají často fatální následky.

Ve spolupráci s místními složkami a institucemi (policií, pediatry, sociálními pracovníky,  mateřskými a základními školami) bychom chtěli poskytnout cenné informace, jak těmto nebezpečným situacím předcházet. Poskytnout informační materiály.

Výstupem projektu bude projektový den pro veřejnost.

 

 

   Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje

a Města Domažlice

 

 

 

                                                                                              

 

POZNÁVÁME SVŮJ SVĚT II

 

Projekt chce navázat na právě úspěšně probíhající projekt Poznáváme svůj svět, který v roce 2010 získal podporu jak od Města Domažlice, tak také od Plzeňského kraje. I nadále tedy budou pravidelná setkávání dětí s přítomností i bez přítomnosti rodičů poskytovat prostor pro rozvoj sociálních a kulturních dovedností, zároveň se během nich budou děti zdokonalovat v mateřštině i cizích jazycích.

Sociální dovednosti: setkávání se v malých skupinkách se svými vrstevníky, kde je nutné naučit se toleranci, schopnosti komunikovat s okolím, pochopit pravidla skupiny, …

Kulturní dovednosti a jazykové znalosti: zdokonalování ve čtení a pochopení obsahu textu v mateřském jazyce si klade za cíl program „Knihovnička poznání II.“. Součástí bude nabídka recitačního kroužku pro děti od 6 do 12 let

Zdravý životní styl: s odbornicí na zdravou výživu se děti naučí základům plnohodnotné stravy, porozumí tomu, jak sestavit zdravý a chutný týdenní jídelníček, vštípí si zdravé stravovací návyky s důrazem na aktivní trávení volného času.

 

 

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Města Domažlice

 

                                                                                                                                                 

 

 

POZNÁVAT SVĚT NÁS BAVÍ
Projekt navazuje na již realizované aktivity v rámci projektu „Poznáváme svůj svět“ z roku 2010. Pravidelná setkávání dětí s přítomností i bez přítomnosti rodičů budou poskytovat prostor pro rozvoj sociálních a kulturních dovedností, zároveň se během nich budou děti zdokonalovat v mateřštině. Prostor bude dán také podpoře zdravého životního stylu dětí a rodičů na RD a péči o zdraví komplexně. Neopomene ani dětskou bezpečnost. 
 
 
  Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje a Města Domažlice
 
 
 
 
 
 

 

TOPlist